De heup

De heup is een gewricht dat zich situeert in de lies. Niet zelden denken patiënten dat ze heupklachten hebben terwijl ze last hebben in de lenden, wat meestal op rugklachten wijst.

Doorgaans worden heupklachten toegeschreven aan oudere mensen, echter steeds meer treft men jongere mensen die heupklachten hebben. In vele gevallen gaat eigenlijk om arthrose of beginnende arthrose van de heup.

Ik streef er steeds naar operaties zo veel mogelijk te vermijden

Heupaandoeningen

Pijn is dikwijls de meest voorkomende klacht, deze bevindt zich dan vaak ter hoogte van de lies. Maar pijn in de dij, achterzijde van de bil of zelfs knie zijn typische bevindingen bij heupproblemen.

De pijn treedt meestal op bij het in beweging komen (startpijn). Meestal mindert dan deze startpijn om erger te worden naarmate de belasting toeneemt.

Soms treedt ook nachtelijke pijn op, dit noemen we dan ontstekingspijn.

Naast pijn kan er ook verstijving van het gewricht vastgesteld worden. Dit uit zich meestal in het ontstaan van problemen om schoenen of kousen aan te trekken. Soms ontstaat er instabiliteit in de heup waarbij men bij belasting plots een acute hevige pijn kan ondervinden, waardoor men (bijna) ten val komt.


Bij Dr. B.Van Innis kan u terecht voor...

- Heup resurfacing
- Totale heupprothese
- Arthrose
- Arthritis (rheuma)
- Avasculaire necrose
- Frakturen en trauma
- Slipped capital epifysis
- Femoro-acetabulair impingement syndroom
- Transient synovitis: heuppijn bij kinderen zonder duidelijke oorzaak
- Bursitis trochanterica: ontsteking van de slijmbeurs tussen het dijbeen en de pees
- Snapping hip: hoorbare en voelbare klik ter hoogte van de heup
- Adductorentendinitis: ontsteking ter hoogte van de aanhechting van de adductoren

Hightech technieken

Dr. Van Innis gebruikt de nieuwste technieken voor heupprotheses.
Superpath ontstond in 2010 in de Verenigde Staten. Het grote voordeel van de Superpath-techniek is, dat ze maximaal weefselsparend is. Jouw spieren en pezen worden nauwelijks gekwetst tijdens de ingreep. Daardoor verkleint de kans op vervelende complicaties en wordt het postoperatieve verloop beter ervaren. Er is minder pijn, je wordt sneller zelfstandig en de noodzaak om krukken te gebruiken is kleiner.
Dankzij de Superpath-techniek herstel je spectaculair sneller.

Privé praktijk

Raadplegingen op
donderdagochtend

Elsegemplein 17
9790 Elsegem

AZ Oudenaarde

Raadplegingen op
dinsdag, woensdag en vrijdagnamiddag.

Dienst Orthopedie - Heupkliniek Minderbroedersstraat 3
9700 Oudenaarde