Orthopedie-Traumatologie

Orthopedie is de geneeskundige specialisatie die de aandoeningen van het bewegingsstelsel behandelt. Soms gebeurt dit door een operatie, soms kunnen de letsels vanzelf helen mits een adequate begeleiding van uw arts. Dr. Van Innis beslist, in samenspraak met de patiënt, welke de beste behandeling is. Onder orthopedie vallen meestal aandoeningen die met arthrose (slijtage) te maken hebben. Het plaatsen van prothesen, het herstellen van pezen vallen hier onder.

Traumatologie behelst de behandeling van de letsels welke opgelopen worden bij een ongeval. De meeste orthopedisten zijn ook traumatoloog. De traumatologie maakt integraal deel uit van onze opleiding tot Orthopedisch chirurg. De traumatoloog behandelt breuken en spierletsels operatief of conservatief (niet operatief). Zo kan een enkelbreuk bijvoorbeeld genezen d.m.v. eenvoudige gips -bij een niet verplaatste breuk- of moet deze geopereerd worden om de breuk op zijn plaats te zetten en vast te zetten met spillen, schroeven en platen om zonder restletsels te kunnen genezen.

Binnen de orthopedie-traumatologie zijn er verschillende subspecialisaties: wervelzuilspecialist, enkelspecialist, heupspecialist, handspecialist, ...

Bij Dr. Van Innis kan u terecht voornamelijk voor heup-en schouderchirurgie, sportletsels en traumatologie.

Wie orthopedie zegt, heeft het over bewegen.
Orthopedie behandelt alle vormen van bot- en spierproblemen.

Privé praktijk

Raadplegingen op
donderdagochtend

Elsegemplein 17
9790 Elsegem

AZ Oudenaarde

Raadplegingen op
dinsdag, woensdag en vrijdagnamiddag.

Dienst Orthopedie - Heupkliniek Minderbroedersstraat 3
9700 Oudenaarde